2017 Feast of the Nativity of Our Lord

“Gospel of the Family”

God is love.

Christ is Born!  Let us Glorify Him!

Dear Faithful:

We are celebrating the Feast of the Nativity of Our Lord and Saviour, Jesus Christ, one of the greatest and most loved feasts of all Christianity.

The birth of Jesus took place this way:  “In those days a decree went out from Emperor Augustus that all the world should be registered. Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David called Bethlehem, because he was descended from the house and family of David. He went to be registered with Mary, to whom he was engaged and who was expecting a child. While they were there, the time came for her to deliver her child. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in bands of cloth, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn” (Luke 2: 1, 4-7).

As we celebrate Christmas with family, friends and strangers alike, may our hearts be filled with the joy of the love of God. “For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life” (John 3: 16).

“God is love!”

The story of the birth of Jesus is so well known to us that we often fail to notice that God – who is love – chose to entrust his love, that is, his son Jesus, to a family, Mary and Joseph.

Pope Francis reminds us that, “The most beautiful thing that God made, the Bible says, was the family.  God created man and woman, and he gave them everything.  He gave them the world!  Grow, multiply, cultivate the earth, make it produce, make it grow.

“God presented to a family all of the love that he made in this marvelous creation. All of the love that God has in himself, all of the beauty that God has in himself, all of the truth that God has in himself, he gives to the family. And a family is truly a family when it is able to open its arms and receive all of this love.”

On this Feast of the Nativity of Our Lord, we celebrate families. The Holy Family. Mary, Joseph, and Jesus. Your family. My family. Our families.

At the same time, let us recognize that difficulties in the family exist. But they are overcome with love.

On this point, Pope Francis tell us, “When the man and his wife made the mistake and distanced themselves from God, God did not leave them alone.  There was so much love, so much love that he began to walk with humanity. He began to walk with his people, until the fulness of time arrived, and he gave the greatest sign of his love, his son.

“And his son, where did he send him? To a palace? To a city, to start a business? He sent him to a family!  God came into the world in a family. And he was able to do this because this family was a family that had its heart open to love, that had the doors open to love.”

“Yes, in families, there are difficulties. In families, we argue, sometimes the plates fly; in families, the children give us headaches. And I’m not even going to mention the mother-in-law,” continues the Holy Father.

“In families, there are difficulties, but these difficulties are overcome with love. Hate doesn’t overcome any difficulty. Division of hearts doesn’t overcome any difficulty. Only love is capable of overcoming difficulties. Love is a festival. Love is joy.”

From the beginning, God blessed man and woman so that they might be fruitful and multiply – so that they may be a family. How great is the beauty of the family, “the greatness of this human reality which is so simple and yet so rich, consisting of joys and hopes, of struggles and sufferings, as is the whole of life.”

How beautiful and good it is to start a family, to be a family, and how indispensable is the family for the life of the world and for the future of humanity!

As we celebrate the Feast of the Nativity of Our Lord, may Christ, truly bless you and your family with peace, love and joy, now and in the New Year!

 

Christ is Born! Let us Glorify Him!

Bishop David Motiuk

Eparchy of Edmonton


 

2017 Празник Різдва Господнього

Євангеліє Сімї

 

Бог є Любов.

Христос Раждається! Славіте Його!

Дорогі у Христі!

Сьогодні ми святкуємо празник Рождества Нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, одне з найвеличніших і найулюбленіших свят цілого християнського світу.

Народження Ісуса сталось наступним чином: “Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю вселенну. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому й роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. Коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді” (Євангеліє від Луки 2: 1, 4-7).

Нехай нині, коли ми святкуємо Різдво з нашими сім’ями, друзями чи з незнайомцями, наші серця переповняться радістю Божої любові. “Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне.” (Євангеліє від Івана 3: 16).

“Бог є Любов!”

Ми знаємо історію народження Ісуса настільки добре, що часто нe помічаємо, що Бог, який є любов, вирішив довірити свою любов, тобто свого сина Ісуса, сім’ї, Марії і Йосифу.

Папа Франциск нагадує нам, що “Згідно з Біблією, сім’я була найкращою з усіх Божих творінь. Бог створив чоловіка і жінку і Він дав їм усе. Він дав їм цілий світ. Ростіть, плодіться, обробляйте землю, зробіть її плодовитою.”

“Бог обдарував сім’ю усією любов’ю, яку Він сотворив у своєму чудовому творінні. Бог дає сім’ї всю любов, якою Він сам є, всю красу, якою Він сповнений, i всю істину, яка в Ньому є. І сім’я є лише тоді справжньою сім’єю, коли вона здатна розкрити свої обійми і прийняти всю цю любов.”

В празник Рождества Господнього ми вшановуємо сім’ю. Пресвяту Сім’ю. Марію, Йосифа і Ісуса. Вашу сім’ю. Мою сім’ю. Наші сім’ї.

Водночас варто зауважити труднощі, з якими зустрічається сім’я і які можна подолати любов’ю.

В цьому контексті Папа Франциск говорить: “Kоли чоловік і його жінка зробили помилку і віддалили себе від Бога, Бог не залишив їх. У Бозі було стільки любові, що Він почав іти разом з людством.  Він почав йти зі своїм народом, а коли настала повнота часу Він показав найбільший знак своєї любові Свого Сина.”

“І Його Син куди Він послав Його? До палацу? До міста щоб почати свою справу? Він послав Його до сім’ї. Бог прийшов до світу через сім’ю. І Він зміг це зробити, бо ця сім’я була сім’єю яка і серце і двері мала відкритими до любові.”

“Так, сім’ї мають труднощі. В наших сім’ях ми сваримося, деколи навіть тарілки літають; в сімях наші діти спричиняють нам головний біль. І я навіть не буду згадувати свекрух і тещ” продовжує Святіший Отець.

“В сім’ях є труднощі, але ці труднощі можуть бути вирішені любов’ю. Ненависть не вирішує труднощі. Поділ між серцями не вирішує труднощі. Лише любов є здатною перебороти труднощі. Любов є святом. Любов є радістю.”

З самого початку Бог поблагословив чоловіка і жінку щоб вони були плідними і помножувалися – щоб вони могли стати сім’єю. Наскільки величною є краса сім’ї “велич цієї людської реалії одночас простої і багатої складається з радостей і надій, клопотів і страждань як і життя в цілому.”

Як прекрасно і добре створити сім’ю, бути сім’єю і якою незамінимою є сім’я для життя в світі і для майбутнього людства!

Святкуючи нині Празник Народження Нашого Господа нехай Господь воістину благословить Вас і Ваші сім’ї миром, любов’ю і радістю, зараз і в Новому Році!

Христос Раждається! Славіте Його!

Єпископ Давид Мотюк

Едмонтонська єпархія