Lviv, January 20, 2022

Вих.№ 001 / 2022

Christ is Born! Glorify Him!

Most Reverend Archbishops and Metropolitans,

God-loving Bishops, Very Reverend Clergy, Venerable Monastics,

Dearly Beloved Brothers and Sisters Catechists,

And all Faithful!

 

This Sunday, for the third year, the entire Catholic Church celebrates “Sunday of the Word of God,” which aims to encourage Christians to honour together the Word of God in order to bring Him closer to all the faithful.

Establishing this celebration, the Holy Father Francis emphasizes that this day devoted to the Bible should encourage Christians to deep their knowledge of the Word of God daily, “For we urgently need to grow in our knowledge and love of the Scriptures and of the risen Lord, who continues to speak his word and to break bread in the community of believers. For this reason, we need to develop a closer relationship with sacred Scripture; otherwise, our hearts will remain cold and our eyes shut…”(Aperuit illis, 8).

Our Church joins the initiative of the Holy Father in celebrating the Sunday of the Word of God. In particular, His Beatitude Sviatoslav, Father and Head of the Ukrainian Catholic Church, during the celebration of the first Sunday of the Word of God in 2020, said: “I would like all of us Christians to say: we cannot live without God’s Word.”

This year has been declared the Year of the Family by the Synod of Bishops of our Church. So, I ask you to introduce three things in our families this year:

 

1. Make sure each of our families has a Bible.

2. May the Bible be placed in our homes in a proper, dignified place, reminding us that the center, foundation, and starting point of our thoughts, words, and actions is God.

3. Every day, or at least once a week, as we gather together in our families and communities, let us read and meditate on the Holy Scriptures! This will help us to overcome obstacles, temptations, insults and build our Domestic Church – in love for God and for one another.

 

His Beatitude Sviatoslav urges us, “I encourage you to read the Scriptures every day. I know that today, in fact, there is no person who does not have the opportunity to read the Holy Scriptures. We often have a dusty Bible in our book collections. We often collect various editions of the Holy Scriptures, but we seldom open them and delve into them.”

As we read God’s Word, meditate on it, and pray with it, we meet, we get to know, and receive Christ. The Word of God is alive and active when we listen to it and live in it.

Let us, therefore, ensure that the Word of God is in our hands, minds, homes, and our hearts.

 

In prayer,

 

+ DAVID (Motiuk)

Chair, Patriarchal Catechetical Commission,

Bishop, Eparchy of Edmonton

Львів, 20 січня 2022р.

Вих.№ 001 / 2022

Високопреосвященним та преосвященним владикам,

Головам єпархіальних катехитичних комісій,

катехитам

Христос рождається! – Славімо Його!

 

Високопреосвященні та преосвященні владики,

всечесні та преподобні отці, преподобні сестри,

брати і сестри катехити!

 

Цієї неділі – вже втретє – вся Католицька Церква відзначає неділю Божого Слова, метою якої є заохочувати християн до спільного вшанування Слова Божого, щоб наблизити Його до всіх вірних. Установлюючи це святкування, Святіший Отець Франциск наголошує, що день, присвячений Біблії, має спонукати християн до пізнавання Слова Божого кожного дня впродовж року, «бо нам необхідно зростати у знаннях і любові до Святого Письма й до Воскреслого, котрий не перестає ділитися Словом і Хлібом у спільноті віруючих. Тому, ми повинні бути ближчими зі Святим Письмом, інакше наші серця залишаться холодними, а очі заплющеними…» (Aperuit illis, 8).

Наша Церква долучається до ініціативи Святішого Отця щодо відзначення неділі Божого Слова. Зокрема, Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, підчас вшанування першої неділі Божого Слова у 2020 році, сказав: «Я б хотів, аби всі ми, християни, сказали: без Божого Слова ми не можемо жити.»

Цей рік Синод єпископів нашої Церкви проголосив Роком сім’ї. Отож, звертаюся до Вас з проханням запровадити у наших сім’ях цього року три речі:

 

  1. Подбаймо, щоб у кожній сім’ї було Святе Письмо.
  2. Хай Біблія буде у наших домівках на належному, гідному місці, нагадуючи нам, що центром, основою, точкою відліку наших думок, слів, вчинків є Бог.
  3. Щодня або, принаймні, раз на тиждень, зібравшись разом у наших сім’ях та спільнотах, читаймо Святе Письмо і роздумуймо над ним! Це допоможе нам долати перешкоди, спокуси, образи і будувати нашу Домашню Церкву – в любові до Бога і одні до одних.

 

«Я закликаю вас щодня читати Святе Письмо. Знаю, що нині, фактично, немає людини, яка б не мала можливості читати Святе Писання. Ми часто маємо в наших книгозбірках Біблію, яка припадає пилом. Ми часто колекціонуємо різні видання Святого Письма, але рідко їх відкриваємо і заглиблюємося в них», – закликав Блаженніший Святослав.

Читаючи Боже Слово, роздумуючи над ним і молячись ним, ми зустрічаємо Христа, пізнаємо і приймаємо Його. Боже Слово – живе і діяльне, коли ми його слухаємо і живемо ним.

Подбаймо, отже, щоб Боже Слово було в наших руках, умах, домівках, наших серцях.

 

З молитвою,

 

+ ДАВИД (Мотюк)

Голова Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ,

Єпарх Едмонтонський