Source: News UGCC

First of all, believes His Beatitude Sviatoslav, in order to revive the Liturgy, we must be active participants in it.

According to him, after the Second Vatican Council in the Catholic Church and in other communities, in particular the Protestant, there was a lot of discussion on this topic.

“There was a whole trend that began to treat the liturgy as a show. But then it became clear that the spectacle was a one-day fly. And the priest in such a liturgy-performance was supposed to act as a showman. And then they saw that such a revival of the Liturgy did not lead to a better experience of God,” said the Primate.

“There is another way – to better prepare for the Liturgy, both for the priest and for the faithful,” stressed the Head of the UGCC.

As an example, he mentioned a priest who initiated a truly liturgical reform in the Church. “He began to print texts for every mass, so that those who come to the temple had texts in front of their eyes and could participate in singing. Maybe we all should go that way,” said the Bishop.

His Beatitude Sviatoslav gave two pieces of advice, which he received as a seminarian from his spiritual father Lubomyr Husar. “These tips have personally helped me a lot. The first thing he said – go to the Divine Services as a meeting. Not as a performance, but as a meeting … We go to the Liturgy, not only to learn something there, to get some information, but to meet God. Moreover, to meet God Who wants to serve me. For Divine Liturgy is a moment when He descends from Heaven to serve me. Therefore, we call it the Service of God,” convinces His Beatitude Sviatoslav.

And the second piece of advice: “Go to a meeting with God with this mood: ‘God wants to say something to me, and I have to hear.’ Believe me, if you go to the Service of God as to something new and different each time, God will speak to you. For the Lord God speaks. There are no two identical Divine Liturgies,” says the spiritual leader of Ukrainians.

“And when you go out of worship, ask yourself: ‘What did God say to me today?’ You will see that you will come out of such a meeting with a full heart and a special word that God says to you,” says His Beatitude Sviatoslav.

The UGCC Department for Information


Передусім, вважає Блаженніший Святослав, для того щоб оживити Літургію, треба на ній не спати. Треба бути живим учасником того дійства.

За його словами, після Другого Ватиканського собору в Католицькій Церкві і в інших спільнотах, зокрема протестантських, було дуже багато дискусій на цю тему. Мовляв, що робити, аби «то таке нудне стало веселішим».

«Була ціла течія, яка почала трактувати Літургію як видовище. Але потім зрозуміли, що видовище – це муха-одноденка. А священник на такій літургії-виставі мусив виконувати роль шоумена. І вони потім побачили, що такого роду оживлення Літургії є безплідне. Воно не веде до кращого переживання зустрічі людини з Богом», – розповів Предстоятель.

«Є інший спосіб – краще готуватися до Літургії, і священникові, і вірним», – наголосив Глава УГКЦ.

Як приклад, він навів одного священника, який започаткував справді літургійну реформу в Церкві. «Він почав друкувати тексти на кожну Утреню, Службу Божу і Вечірню, щоб ті люди, які приходять до храму, мали тексти перед очима і могли брати участь у співі. Не тільки розуміли «Господи помилуй», а все, що там співається. Можливо, нам усім варто йти цим шляхом», – сказав архиєрей.

Блаженніший Святослав дав дві поради, які отримав ще як семінарист від свого духівника, як тоді до нього зверталися, архимандрита Любомира Гузара. «Ці поради мені особисто дуже помогли. Перше, що він казав, – ідіть на Богослужіння як на зустріч. Не як на виставу, а як на зустріч. Він тоді казав, що на ту саму виставу майже ніколи двічі не ходять, а от на побачення, на зустріч, то інша справа… Ми йдемо на Літургію не тільки, щоб там щось навчитися, отримати якусь інформацію, а щоб зустріти Бога. Навіть більше, сподіваємося зустріти Бога, який хоче мені послужити. Бо Божественна Літургія – це момент, коли не я Богові служу, не я Йому співаю, а коли Він для мене сходить із небес, аби послужити. Тому ми називаємо її Службою Божою», – переконує Блаженніший Святослав.

І друга порада. «Справді, щоб збагнути зміст нашої Літургії, яка є глибоко містична, інколи потрібна допомога. Ідучи на зустріч, налаштуйтеся так: Бог мені хоче щось сказати, а я мушу почути. Повірте мені, якщо йтимете на Службу Божу, Господь Бог завжди вам скаже щось нове й глибоке. Бо Господь Бог говорить. І щодня інше. Немає двох однакових Богослужінь», – вважає духовний лідер українців.

«Вийшовши з Богослужіння, питайте себе: а що мені сьогодні Бог сказав? Побачите, що вийдете з такої зустрічі з повним серцем і особливим словом, яке Бог звертає саме до вас», – запевняє Блаженніший Святослав.

 

Департамент інформації УГКЦ