Pope Francis Appoints
Most Rev. Borys Gudziak
as new Metropolitan-Archbishop of the
Ukrainian Archeparchy of Philadelphia

On Monday, February 18th, 2019, the Vatican Information Service announced that the Holy Father has appointed Most Rev. Borys Gudziak as Archbishop of Philadelphia for Ukrainians and Metropolitan for the Ukrainian Catholic Church in USA and thus concurring with the recommendation of the appointment offered by the Synod of Ukrainian Catholic Bishops, which met in September of 2018 in Lviv, Ukraine.
 
The Archeparchy of Philadelphia was declared by Pope Francis as “sede vacante” following the resignation of Most Rev. Stefan Soroka on April 16, 2018. Most Rev. Andriy Rabiy was named by Pope Francis as the Apostolic Administrator of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia until the appointment of the new Metropolitan-Archbishop.

At the present time Most Rev. Borys Gudziak serves as the eparch of St. Volodymyr the Great Ukrainian Catholic Eparchy, which includes France, Belgium, the Netherlands, Luxemburg and Switzerland. He is the founder and president of the Ukrainian Catholic University in Lviv, Ukraine. In addition, Archbishop Borys is the head of Department of External Church Relations of the Ukrainian Catholic Church.

Bishop Andriy Rabiy, Apostolic Administrator, Bishop John Bura, Auxiliary Bishop, clergy, monastic orders and faithful of the Archeparchy of Philadelphia wholeheartedly and joyfully welcome the news and invite everyone to the installation of Most Rev. Borys Gudziak as the seventh Metropolitan-Archbishop for the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, which will take place on Tuesday, June 4, 2019, at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia, PA.


 

Святійший Отець Франциск призначив
Владику Бориса Ґудзяка
новим Митрополитом-Архиєпископом для Філадельфійської Архиєпархії

У понеділок, 18 лютого 2019 року, Ватиканська Служба Новин повідомила, що Святійший Отець Франциск призначив Владику Бориса Ґудзяка новим архиєпископом у Філадельфії для українців та митрополитом Української Католицької Церкви у Сполучених Штатах Америки, оцим потверджуючи рекомендацію такого призначення рішенням Синоду Єпископів Української Католицької Церкви, який зустрівся у вересні 2018 року у Львові.
 
У даний час Філадельфійська архиєпархія є “sede vacante” згідно проголошення Папи Франциска після прийняття зречення з престолу митрополита-архиєпископа Стефана Сороки від 16 квітня 2018 року. Владика Андрій Рабій був номінованим апостольським адміністратором до часу призначення нового митрополита-архиєпископа.

На даний час Владика Борис Ґудзяк служить єпархом єпархії св. Володимира Великого, яка включає парафії у Франції, Бельгії, Голандії, Люксембурґу та Швейцарії. Архиєпископ Борис є засновником та президентом Українського Католицького Університету у Львові. Також, він є головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Греко-Католицької Церкви.

Владика Андрій Рабій, апостольський адміністратор, Владика Іван Бура, єпископ-помічник, разом з духовенством та вірними Філадельфійської Архиєпархії радісно та сердечно приймають новину призначення та запрошуть усіх на інтронізацію Владики Бориса Ґудзяка як сьомого митрополита-архиєпископа Філадельфійської Української Католицької Архиєпархії, яка відбудеться у вівторок, 4 червня 2019 року, у Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Діви Марії у Філадельфії.