У сповіді ми отримуємо особливу радість…, яка повинна стати для нас матеріалом для побудови нового життя, для встановлення на своїх горизонтах нових орієнтирів.