Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka

            The Ukrainian Catholic Bishops of Canada and USA held their annual meeting from May 2nd thru May 4th, 2017 in the Library Building of the Ukrainian Catholic Basilian Fathers at St. Josaphat Monastery located in Glen Cove, NY.  A very comfortable and prayerful environment was generously provided through the hospitality of Very Rev. Basilio Salkovski, OSBM, Provincial Superior of the Basilian Fathers of St. Josaphat, OSBM.

            Participants in the meeting were Most Rev. Stefan Soroka, Metropolitan for USA and Archbishop of Philadelphia, Most Rev. Lawrence Huculak, OSBM, Metropolitan for Canada and Archbishop of Winnipeg, Most Rev. Paul Chomnycky, OSBM, Bishop of the Eparchy of Stamford, Bishop David Motiuk, Bishop of the Eparchy of Edmonton, Most Rev. Ken Nowakowski, Bishop of the Eparchy of New Westminster, Most Rev. Bryan Bayda, CSsR., Bishop of the Eparchy of Saskatoon, Most Rev. Bohdan Danylo, Bishop of the Eparchy of St. Josaphat in Parma, Bishop John Bura, Auxiliary Bishop for the Philadelphia Archeparchy and Bishop Emeritus Basil Losten of the Eparchy of Stamford.

            The Canadian hierarchs shared their experience of their ‘ad limina’ visit made with the Catholic Bishops of Western Canada to the Holy Father.  Topics to be considered at the upcoming Synod of the Ukrainian Catholic Church were discussed, as were the consideration of themes for an upcoming Sobor of our Church to be held in 2020. The ongoing implementation of the Vibrant Parish initiative in our eparchies was discussed, as were the preparations for the upcoming visit by the Patriarchal Catechetical Commission to Canada and USA.  The provisions of the Particular Law of our Church were reviewed as were proposed statutes for the Winnipeg and Philadelphia Metropolias.  The Bishops discussed the use of social media and explored ways to combine our efforts in various social media initiatives in eparchies.  A committee was formed to develop a core marriage preparation program for implementation in all of our eparchies via social media.  A North American Liturgical Commission was formed to advise the Bishops in the ongoing developments in Liturgy.  Clergy formation and the state of consecrated life in our eparchies were also reviewed among other topics of common concern.

            A half day visit to the recently opened National September 11 Memorial & Museum in New York City and to St. George Ukrainian Catholic Church were included during the meeting days.  The annual meeting of the Ukrainian Catholic Bishops of USA and Canada facilitates close fraternal sharing and the development of initiatives of common concern.  There is much wisdom in journeying together as the Bishops endeavor to meet the ever changing needs in pastoral ministry in our Ukrainian Catholic Church.

 

УКРАЇНСЬКІ КАТОЛИЦЬКІ ЄПИСКОПИ КАНАДИ ТА США ПРОВЕЛИ ЗАСІДАННЯ В ГЛЕН КОВ, Н. Й.

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока

                  З 2-го по 4-те травня 2017 р. Українські Католицькі Єпископи Канади та США провели свої щорічні засідання в бібліотеці монастиря Отців Василіян в Глен Ков, Н. Й.  Дуже зручне і молитовне середовище було створене гостинним Всечеснішим отцем Василієм Салковським, ЧСВВ, провінційним настоятелем отців Василіян св. Йосафата, ЧСВВ.

                  Участь в засіданнях взяли Високопреосвященний Стефан Сорока, Митрополит США і Архиєпископ Філадельфійський, Високопреосвященний Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит Канади і Архиєпископ Вінніпезький,  Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ, Єпископ Стемфордський, Преосвященний Давид Мотюк, Єпископ Едмонтонський, Преосвященний  Кен Новаківський Єпископ Ню Вестмінстерський, Преосвященний Брайн Байда, ЧНІ, Єпископ Саскатунський, Преосвященний Богдан Данило, Єпископ Пармської єпархії св. Йосафата, Преосвященний Іван Бура, Єпископ-Помічник Філадельфійської Архиєпархії, Преосвященний Василь Лостен, Єпископ-емерит Стемфордської Єпархії.

                  Канадські єрархи поділилися своїми враженнями про візит  “ad limina” разом з католицькими єпископами Західної Канади до  Святішого Отця.  Обговорювалися також теми, які будуть підняті на найближчому Синоді Української Католицької Церкви, обмірковувалися теми  для Собору нашої Церкви, який відбудеться в 2020 р. Розглядалося подальше запровадження ініціатив програми Жива парафія, як і приготування до візиту Патріаршої Катехитичної Комісії до Канади та США.  Було розглянуто положення Партикулярного Права нашої Церкви і пропоновані статути Вінніпезької та Філадельфійської Митрополій.  Єпископи говорили про використання соціальних медія і зважували шляхи поєднання наших зусиль в різних ініціативах  соціальних медія  в єпархіях.  Було сформовано комітет з розвитку програми дошлюбного приготування для запровадження в усіх наших  єпархіях через соціальні мережі.  Була сформована Північно Американська Літургійна Комісія, яка повинна надавати поради Єпископам, щодо постійного розвитку літургії.  Були також розгляднуті: формування духовенства та стан богопосвяченого життя в  наших єпархіях, й інші важливі для всіх теми.

                  Впродовж дній засідань єрархи відвідали нещодавно відкритий меморіал і музей 11 Вересня в Ню Йорку та Катедру святого Юрія.  Щорічні засідання Українських Католицьких Єпископів Канади та США служать розвитку братерства і започаткуванню ініціатив, що приносять користь усім.  Це є мудрим рішенням – рухатися разом як єпископи, які стараються відгукуватися на зміни в потребах нашого пасторального служіння в Українській Католицькій Церкві. 

Standing: Most Rev. David Motiuk, Bishop of the Eparchy of Edmonton, Most Rev. Ken Nowakowski, Bishop of the Eparchy of New Westminster, Most Rev. Bohdan Danylo, Bishop of the Eparchy of St. Josaphat in Parma, Most Rev. Bryan Bayda, CSsR., Bishop of the Eparchy of Saskatoon
Seated: Most Rev. Basil Losten Bishop Emeritus of the Eparchy of Stamford, Most Rev. Stefan Soroka, Metropolitan for USA and Archbishop of Philadelphia, Most Rev. Paul Chomnycky, OSBM, Bishop of the Eparchy of Stamford, Most Rev. John Bura, Auxiliary Bishop for the Philadelphia Archeparchy
(Missing from the photo Most Rev. Lawrence Huculak, OSBM, Metropolitan for Canada and Archbishop of Winnipeg, Most Rev. Stephen Chmilar, Bishop of the Eparchy of Toronto)
-Photo submitted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North American Bishops meet in Glen Cove, New York, May 2-4, 2017.
-Photo submitted