Greetings on the Occasion of the

Pastoral Visit of His Beatitude Sviatoslav

to Saint Stephen Protomartyr Parish, Calgary (June 3, 2012)

 

Your Beatitude,

Together with the clergy, religious and lay faithful of Saint Stephen the Protomartyr Parish, Calgary, we extend greetings and a warm welcome to you as we celebrate the Leave-taking of the Feast of the Descent of the Holy Spirit.

Luke’s Gospel tells us the story of the things that Jesus did and taught from the time of his nativity until his ascension.  And in the Book of Acts, the evangelist tells us that for forty days after his death, Jesus appeared to his apostles, speaking to them about the Kingdom of God.

Then Jesus ordered them not to leave Jerusalem but to wait for the promise of the Father. “For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now…. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.” (Acts 1: 1-5, 8).

Your Beatitude, we the parishioners of Saint Stephen the Protomartyr Parish, and beyond, strive to be faithful to our Lord by being true witnesses to his message of joy and glad tidings, that he is the Son of God, the Messiah, who brings salvation to the world.

For this is the privilege and obligation of every Christian to evangelize, that is, to be bearers of the Good News of the Gospel message, and to tell others of the love of God and of his mercy and forgiveness.

In the work of evangelization, we recall here the words of Pope Paul VI in his 1975 Apostolic Exhoration “On Evangelization in the Modern World,” Evangelii nuntiandi:

“For the Church, the first means of evangelization is the witness of an authentically Christian life, given over to God in a communion that nothing should destroy and at the same time given to one’s neighbour with limitless zeal.

“As we said recently to a group of lay people, ‘Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers, and if he does listen to teachers, it is because they are witnesses.’

“It is therefore primarily by her conduct and by her life that the Church will evangelize the world, in other words, by her living witness of fidelity to the Lord Jesus – the witness of poverty and detachment, of freedom in the face of the powers of this world, in short, the witness of sanctity” (no. 41).

Your Beatitude, we who have placed ourselves under the patronage of Saint Stephen the Protomartyr – who gave his life for the sake of the Gospel, and thus became the first fruits of the faith, strive anew to be witnesses of authentic Christian life, preaching the Gospel message always through good works and example, using words only where necessary.

And today, we ask that you bless us in a special way, in particular, our parents who are the First Educators of their children in the ways of God and faith, and our catechists who dedicate their lives alongside parents in the religious education of our children and youth, and then among young adults, adults, and elderly alike.

As witnesses of God’s love in the world, the breath of the Holy Spirit, may we be led in piety towards God and love of neighbour, and as a Christian family of believers, may we lead others to be illumined by faith and animated by love.

 

+David
Eparchial Bishop
Eparchy of Edmonton

 


Привітання
з нагоди пастирського візиту
Його Блаженства Святослава
до парафії св. Первомученика Стафана
3 червня, 2012 р. м. Калґарі

 

Ваше Блаженство,

Разом з духовенством, чернецтвом та вірними парафії святого первомученика Стефана, висловлюємо Вам наші найщиріші побажання та привітання під час святкування віддання празника Зіслання Святого Духа.

Євангелія св. Луки, розповідає нам про багато речей, які Ісус зробив та про які навчав, з часу його народження до вознесіння. В Діяннях Апостолів, євангелист оповідає про те, що сталося у сорока днях після Ісусової смерті, про його появу апостолам та розповіді про Боже Царство.

“Він наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати обітниці Отця. Бо Йоан христив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом… Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії й аж до краю землі.” (Ді 1: 1-5, 8).

Ваше Блаженство, ми парафіяни парафії святого первомученика Стафана та й з інших парафій, стараємося бути вірними нашому Господеві через наше правдиве свідчення радісної благовісті, що Христос є Сином Божим, Месією, що приносить спасіння світові.

Євангелізація є привілеєм та обов’яком кожного християнина, що означає нести Добру Євангельську Новину та розповідати іншим про Божу любов, Його милосердя та прощення.

Євангелізуючи, ми посилаємося на слова Папи Павла VI з його Апостольського повчання 1975р. “ Євангелізація в модерному світі”:

“Для Церкви, євангелізація у її первісному значенні, є свідченням правдивого християнського життя, відданого Богові у сопричасті, щоб ніщо не могло його знищити, а водночас радо, без обмежень відданого ближньому.”

“Так як ми недавно сказали до групи мирян, – сучасна людина більше бажає слухати свідків, аніж вчителів, а якщо вона і слухає вчителів, то лише тому, що вони є свідками.”

“Тому в першу чергу через її поведінку та її життя Церква євангелізуватиме світ, іншими словами, через її живе свідчення вірності Господу Ісусу, – через свідчення бідності та відмежування, у свободі від цього світу, яка відображена на її обличчі, коротко кажучи, – у свідченні святості” (№ 41).

Ваше Блаженство, ми всі, що віддалися під опіку святого первомученика Стефана, який віддав своє життя заради Євангелії, і таким чином став першим плодом віри, прагнемо наново стати правдивими свідками християнського життя, завжди проповідуючи Євангельську благовість через добру працю та приклад та слово.

Сьогодні ми просимо Вашого особливого благословення, головно для наших батьків, які є першими вчителями своїх дітей на дорозі Бога та віри, для наших катехитів, які разом з батьками присвячують своє життя релігійному навчанню наших дітей та молоді, дорослих та старших.

І нехай всі ми, яко свідки Божої любові у світі та животворящого подиху Святого Духа, у благочесті, будемо ведені до Бога та до любові ближніх. І Нехай всі ми, яко християнська родина віруючих, через приклад нашої любові, поведемо інших до просвічення вірою.

+Давид
Преосвященніший владика Давид Мотюк
правлячий єпископ
Едмонтонської єпархії


[AFG_gallery id=’10’]