Date of Episcopal Ordination of Bishop-Elect Andriy Rabiy Announced

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia is pleased to announce that our newly nominated Auxiliary Bishop Andriy Rabiy will be ordained by His Beatitude Sviatoslav Shevchuk during the Opening Hierarchical Divine Liturgy for the Synod of Bishops to take place on Sunday, September 3rd, 2017 in St. George Ukrainian Catholic Cathedral in Lviv, Ukraine at 11 a.m.  Co-consecrators will be Archbishop Stefan Soroka, Metropolitan of Philadelphia and Bishop David Motiuk, Eparch of Edmonton Eparchy.

Our Patriarch generously responded to the suggestion to conduct the episcopal ordination in the city and country of the Bishop-Elect’s native birth, where his parents, brother and family reside.  It highlights his being rooted strongly in the cultures and traditions of both Ukraine and USA., a special gift for our Ukrainian Catholic Church. The newly ordained Bishop Andriy will then participate in his first meeting of the Synod of Bishops.

The newly ordained Bishop Andriy Rabiy will be formally welcomed in the Ukrainian Catholic Metropolia of Philadelphia with his celebrating a Hierarchical Divine Liturgy in the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia on Sunday, September 24th, 2017 at 3 p.m., followed by a Formal Reception in the Cathedral Hall.

Please pray for our Bishop-Elect Andriy as God’s Grace enables him to fulfill his episcopal ministry.

 

Офіційне повідомлення щодо хіротонії о. Андрія Рабія

Архиєпископ Стефан Сорока, Митрополит Філадельфійської Української Католицької Архиєпархії з радістю повідомляє, що новопризначений єпископ-помічник Андрій Рабій буде висвячений архиєреєм Його Блаженством Святославом Шевчуком під час Архиєрейської Божественної Літургії з нагоди відкриття Синоду єпископів УГКЦ у неділю, 3 вересня 2017 року, в Архикатедральному Соборі св. Юра у Львові, в 11 годині ранку. Співслужителями у хіротонії будуть Архиєпископ Стефан Сорока, митрополит Філадельфійської Архиєпархії, та Владика Давид Мотюк, єпарх Едмонтонської єпархії у Канаді.

Наш Патріарх ласкаво погодився на пропозицію провести хіротонію у місті та країні, де народився і виріс владика-номінант, проживають його батьки, брат та родина. Це також відображає подвійне вкорінення владики-номінанта у культуру та традицію як України, так і Сполучених Штатів Америки, що є особливим даром для нашої Української Католицької Церкви. Нововисвячений Владика Андрій одразу прийме в перший раз участь у Синоді Єпископів.

Відтак, Владика Андрій Рабій буде офіційно представлений в Філадельфійській Українській Католицькій Митрополії під час відправи Архиєрейської Божественної Літургії в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії, у неділю, 24 вересня 2017 року, в 3 годині пополудні, та святковим обідом у Катедральній залі.

Прошу молитися за владику-номінанта Андрія, щоби Господь Бог допоміг йому сповняти справно його єпископське служіння.