Кожний із нас має перед Господом Богом обов’язок покутувати.