Source: UGCC.UA.ORG

This Papal Synod is also attended by two UGCC bishops who were selected as representatives during the UGCC Synod of Bishops last year, which took place in Brazil: Bishop Taras (Senkiv), the Apostolic Administrator of Stryj Eparchy and Bishop Dionysus (Liakhovych) Apostolic Visitator for Ukrainian Greek –Catholics in Italy and Spain. As was communicated, Archbishop Nykola Eterovych, General Secretary Of the Synod of Bishops, was following an earlier approval by the Holy Father, delegated experts and observers to this Synod meeting. Among the experts is also Sister Luiza Tsiupa SSMI, the vice-chair of the UGCC Catechetical Commission .

His Beatitude Sviatoslav thinks that the assembly is a significant event in the Catholic Church, since “in this way the Holy Father administers the Church together with the bishops.” This is an example of the bishops’ collegiality according to which today’s Church lives and acts,” explained UGCC Primate (audio)

In commenting on this year’s topic of the Papal Synod, His Beatitude Sviatoslav noted “Discussions will center on how with new methods and new passion to transmit Christian faith and the values it engenders in the new globalized post-modern culture that is forming in the world.”

It is important to note that His Beatitude Sviatoslav is taking part in such an assembly for the first time since becoming UGCC Head. “For me this is an opportunity to personally communicate with the Holy Father and with delegates from other parts of the world. Therefore, we will be able to present different contexts of the Preaching of God’s Word in UGCC and to refer our propositions to the Synod Fathers in order to make the proclamation of the Word of God more effective both in Ukraine as well as beyond its borders”, stated the Primate.

It is interesting to note the composition of the 262 participants of the Papal Synod: 103 – Europe, America – 63, Africa – 50, Asia – 39, Oceana – 7. There are 6 patriarchs, 49 cardinals, 3 major archbishops, one of which is a Cardinal, 71 archbishops, 120 bishops and 14 priests.

Due to their service, the Fathers of the Synod are 10 heads of Eastern Catholic Churches, 32 presidents of Bishop Conferences, 21 representatives of the Roman Curia, 211 ordinaries and 11 bishop assistants.

UGCC Department of Information


Глава УГКЦ уперше бере участь у ХІІІ Звичайній Загальній Асамблеї Синоду Єпископів Католицької Церкви (SOURCE:  UGCC Website)

13:33 08.10.12 13:33

– 28 жовтня 2012 року у Ватикані відбувається ХІІІ Звичайна Загальна Асамблея Синоду Єпископів, присвячена темі «Нова євангелізація для передавання віри». Серед десяти Глав Східних Католицьких Церков, які беруть участь у цьому форумі, – Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ.

Від УГКЦ у Папському Синоді також беруть участь два владики, які були обрані для цього спільним голосуванням на Синоді Єпископів УГКЦ минулого року, що відбувся у Бразилії: Владика Тарас (Сеньків), Апостольський адміністратор Стрийської єпархії, та Владика Діонісій (Ляхович), Апостольський візитатор для українців-греко-католиків в Італії та Іспанії. Як стало відомо, Архиєпископ Никола Етерович, Генеральний секретар Синоду Єпископів, після попереднього затвердження Святішим Отцем призначив експертів та спостерігачів на це синодальне зібрання. Серед експертів та спостерігачів Синоду є також с. Луїза Цюпа, СНДМ, заступник голови Катехитичної комісії УГКЦ.

На думку Блаженнішого Святослава, ХІІІ Загальна Асамблея Синоду Єпископів є надзвичайно важливою подією в житті Католицької Церкви, адже «в такий спосіб Святіший Отець управляє Церквою разом із єпископатом». «Це є прикладом єпископської колегіальності, відповідно до якої сьогодні Вселенська Церква живе і діє», − пояснив Предстоятель УГКЦ ( слухати).

Говорячи про тематику цьогорічного Папського Синоду, Блаженніший Святослав зазначив: «Мова буде йти, зокрема, про те, як новими способами і з новим запалом передавати християнську віру та цінності, що з неї випливають, у нову глобалізовану постмодерну культуру, яка сьогодні формується у світі», − зазначив Глава УГКЦ.

Варто зазначити, що Блаженніший Святослав уперше бере участь у такому форумі Католицької Церкви з моменту його обрання Главою УГКЦ. «Для мене це нагода особисто поспілкуватися із Святішим Отцем та делегатами з інших країн світу. Таким чином ми зможемо представити різні контексти проповідування Божого Слова в УГКЦ і звернутися із своїми пропозиціями до синодальних отців, щоб спільно підвищити ефективність проголошення Божого Слова як в Україні, так і за її межами», − сказав Блаженніший Святослав.

Цікавим є те, що із 262 учасників, які беруть участь у Папському Синоді, вихідцями Європи є 103 особи, Америки – 63, Африки – 50, Азії -39 та Океанії -7. Учасниками Синоду є 6 патріархів, 49 кардиналів, 3 верховних архиєпископи, один з яких є кардиналом, 71 архиєпископ, 120 єпископів та 14 священиків.

З огляду на виконуване служіння, отцями Синоду є 10 Глав Східних Католицьких Церков, 32 президенти Єпископських Конференцій, 26 керівників дикастерій Римської курії, 211 ординаріїв та 11 єпископів-помічників.